BOX PRO DĚTI

V hodinách boxu pro děti se děti naučí sebeobraně, boxerské technice a vzájemnému respektu. Box rozvíjí celý pohybový aparát, včetně psychické stránky z hlediska sebevědomí, zvládání stresu, vzteku a strachu. Lekce jsou prokládány různými hrami, aby byly děti schopny týmové spolupráce, leč také samostatnosti.

Kroužek Boxu pro děti lze zakoupit jen na recepci!