BOX PRO DĚTI

V hodinách boxu pro děti se děti naučí sebeobraně, boxerské technice a vzájemnému respektu. Box rozvíjí celý pohybový aparát, včetně psychické stránky z hlediska sebevědomí, zvládání stresu, vzteku a strachu. Lekce jsou prokládány různými hrami, aby byly děti schopny týmové spolupráce, leč také samostatnosti.

Box pro děti je rozdělen dle věkových skupin. Pro děti ve věku 5-8 let probíhá v pondělí od 15:00-16:00 a ve čtvrtek od 15:00-16:00. Pro děti ve věku 8-12 let je box v pondělí od 16:00-17:00 a ve středu od 16:00-17:00.

Box je rozdělen dle věkových skupin pro děti ve věku 5-8 let a 8-12 let.

Kroužek Boxu pro děti lze zakoupit jen na recepci!

Kapacita Boxu pro děti je omezena na 10 dětí pro obě věkové kategorie!