DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK

Dětský sportovní kroužek je zaměřen na všestranný sportovní a pohybový rozvoj dětí. Děti si u nás hravou formou vyzkouší základy atletiky, gymnastiky, míčových her. Také si osvojí své základní pohybové dovednosti jako je házení, koordinace, vytrvalost, síla a rychlost.

Kroužek je koncipován formou kurzu a probíhá každé úterý od 15:00-16:00 a ve čtvrtek od 16:00-17:00. 

Kroužek je určen pro děti od 4 do 8 let. 

Dětský sportovní kroužek lze zakoupit jen na recepci!

 
KAPACITA KROUŽKU JE OMEZENA NA 10 DĚTÍ!