Ochrana osobních údajů (GDPR)

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velice si Vážíme toho, že využíváte našich služeb a navštěvujete naše fitness centrum. Z důvodu snahy o zkvalitnění našich služeb a umožnění Vám využívání našich speciálních akcí a produktů, zpracováváme Vaše osobní údaje. Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR) týkající se ochrany osobních údajů.

Tímto bychom Vás rádi informovali o způsobu zpracování Vašich osobních dat, o účelu jejich zpracování a také o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

 

Správce:                                  Master Gym s.r.o., identifikační číslo 018 57 398, se sídlem Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8

kontaktní údaje správce:         telefon: 733 606 201

                                               e-mailová adresa: recepce@pulsepocernice.cz,                                                          pulse@pulsepocernice.cz

 

Za účelem plnění smlouvy (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) zpracováváme Vaše:

  1. identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození);
  2. kontaktní údaje (kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu);

a tyto údaje budeme uchovávat po dobu 1 roku ode dne skončení smluvního vztahu. Poté budou z naší evidence odstraněny.

 

Abychom Vám mohli nadále poskytovat informace o nových produktech, které pro Vás jako své zákazníky připravujeme, dovolujeme si Vás požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb (zejména zasílání newsletterů, pozvánek na námi pořádané akce, odkazy na zajímavé články na našem blogu a další) pro společnost Master Gym s.r.o.

Tento souhlas je zcela dobrovolný, nemusíte jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat.

Dále máte právo:

  1. přístupu k osobním údajům;
  2. jejich opravu či výmaz;
  3. omezení jejich zpracování;
  4. vznést námitku proti způsobu či rozsahu zpracování osobních údajů;
  5. v případě, že to technicky proveditelné i na přenositelnost osobních údajů;
  6. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;
  7. podat stížnost u dozorového úřadu – v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud se rozhodnete nám souhlas dát, prosím potvrďte jej Vaším podpisem níže.

___________________________________________________________________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY NABÍZENÍ OBCHODU A SLUŽEB

Já, níže podepsaný/á

jméno:

příjmení:
datum narození:

adresa:

telefon:

e-mailová adresa:

 

uděluji souhlas společnosti Master Gym s.r.o., identifikační číslo 018 57 398, se sídlem Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a kontaktní (pokud se liší), telefon, e-mailová adresa pro účely nabízení obchodu a služeb (zejména zasílání newsletterů, pozvánek na námi pořádané akce, odkazy na zajímavé články na našem blogu a další).

 

Souhlas je udělen na dobu neurčitou, ale můžete jej kdykoliv odvolat.

 

V ___________ dne_______________ Podpis: ____________________________